Mine værdier

"Det gode børneliv" er en meget VIGTIG faktor i min dagpleje. Lægger enorm megen vægt på børnenes trivsel, glæde & nærvær.


Tryghed, nærvær & trivsel fremmer udvikling og læring for hver enkelt barn.


Mit hjem er åbent og byder dagplejebørnene velkommen og ønsker, at børnene føler sig som et medlem af familien i et varmt og kærligt miljø. 

Jeg er positiv, meget stabil og sætter stor pris på, at kunne oparbejde et tæt og godt samarbejde med forældre.  


Jeg har meget fokus på gruppens trivsel og sociale samspil, således vi opnår en rigtig god homogen børnegruppe.

Jeg lægger vægt på en hverdag, som er rolig, kærlig og tryg.

    - en hverdag hvor udeleg er højt prioriteret

    - en hverdag hvor frisk luft er vigtig

    - en hverdag som barnet genkender

    - en hverdag som er forudsigelig og lærerig

    - en hverdag hvor "verdenen" kan udforskes

    - tid til den frie leg,

    - tid til at opfylde det enkelte barns behov 🙂

    - en hverdag med mulighed for en tur ud af huset

    - en hverdag hvor der er TID,

Jeg vil støtte og vejlede det enkelte barn i dets udvikling, således at barnets sociale-, kulturelle, kropslige-, personlige-, naturelle- og sproglige kompetencer styrkes 🙂

Trivsel og velvære for det enkelte barn vil ALTID komme i første række.

Med venlig hilsen

    - en hverdag hvor vi måske mødes med andre børn

Susanne Nielsen

Del siden