Tilskud

Aalborg Kommune giver tilskud til privat pasning og beløbet er pr. 1 januar 2024.

Kr 6663,-

Der gives søskenderabat efter gældende regler.

Udfyldelse af blanket vedrørende ansøgning om tilskud fra kommunen og andet hjælper/udfylder jeg meget gerne og har alle blanketter liggende.

Har du spørgsmål vedrørende tilskud eller andet, er du velkommen til at kontakte mig

 

Godkendelse og tilsyn

Aalborg Kommune skal godkende den enkelte dagpleje - både dagplejere samt hjemmet.

Godkendelse af en dagplejer omfatter bl.a. vurdering af m2, sikkerhedsforanstaltninger, dyr, røg, transport af børn, personlige kvalifikationer samt tavsheds- og underretningspligt.

Endvidere indhenter Aalborg Kommune straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på dagplejeren. Derudover indhentes der straffeattest og sociale oplysninger på alle i husstanden over 15 år.

Der føres løbende tilsyn. Der foretages minimum to tilsyn om året - dette kan være både anmeldt og uanmeldt besøg. Tilsynet tager udgangspunkt i godkendelsesskemaet og sikrer, at de forhold som dagplejeren er godkendt under overholdes. Generelle problemstillinger kan vendes, dagplejeren vejledes omkring sprog, allergi, motorik og almen trivsel.

Aalborg Kommune har pligt til at indberette til Skattevæsenet, når der indgås en pasningsaftale med dagplejeren.

Del siden